Oltalom Szeretetszolgálat
KapcsolatBemutatkozás
Legfrissebb hírek
Tanoda Olimpián vett részt a Felfedező Tanoda
Tovább..
Szolgáltatási hely módosítása
Tovább..
Szenvedélybetegek Nappali Ellátása

Részlegvezető: Bálint Emília | 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 104. | +3642-727-595 | +3620-775-3925 | oltalom.szenvedelybetegek@gmail.com

Részlegünk az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakhatási és családi programok szervezését és lebonyolítását, valamint alacsony küszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt.

Szolgáltatásaink arra alkalmasak, hogy a különböző problémákkal küszködő kliensek tudjanak hova fordulni és segítséget kapni akár azonnal is. Napközben van idő és mód a tényleges szociális munkára (pl. hivatali ügyek intézése). A nappali szolgáltatás alkalmas arra, hogy a szükségleteket felmérje, a szükségletekre megoldásokat találjon, elveszett életvezetési képességeket újra élesszen és gyakorlásukat biztosítsa, hogy a munkaerő - piaci boldogulást előkészítse, orvosi ellátásukat illetve addiktológiai rehabilitációjukat segítse és kísérje.

A szolgáltatások olyan hosszú távú és egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít aktív és felelős részvételére, valamint a közösségi természetes erőforrásokra, őket is oktatva, támogatva.

Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátást nagykorú magyar állampolgárok vehetik igénybe, akik rendelkeznek érvényes tüdőszűrő lelettel, és a Szenvedélybetegek Nappali Ellátójának Házirendjét betartják.

A szolgáltatást igénybe vevők köre 
Elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és

- akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget;
- a tüneteket mutató, de addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve addiktív probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek;
- az alacsonyküszöbű intézmények célcsoportjai; a nehezen elérhető szenvedélybetegek,
- a magas kockázatú csoportok vagy más, egészségügyi és szociális ellátásokban nem részesülők.
 
Szolgáltatásaink: 
- Tisztálkodási lehetőség, személyes ruházat tisztításának lehetősége
Az intézmény szakdolgozóinak feladata, hogy az azt igénylőnek biztosítsa a
tisztálkodáshoz és a személyi higiénéhez szükséges helyiséget (mosdó, zuhanyzó, WC), a szükséges eszközöket (tisztálkodási szereket). Igény szerint személyes ruházat tisztítására alkalmas eszközöket (mosógép, centrifuga, ruhaszárító), valamint tisztítószereket. Szükség esetén ruházatot is biztosítunk. Ezt a szolgáltatást a B épületben kialakított mosóhelyiségben tudják igénybe venni. 

- Személyes tárgyak megőrzésének biztosítása
Azon személyek, akik személyes tárgyaik más módon megoldani nem tudják (effektív hajléktalan, hajléktalansággal veszélyeztetett szenvedélybetegségéből adódóan), illetve olyan intézményeket vesznek igénybe, ahol a lehetőség nem biztosított. Az intézményben a B épületen belül csomagmegőrzési lehetőség biztosított zárható, biztonságos szekrényekben.

- Étel melegítés és helyben történő fogyasztásának biztosítása
Az étel melegítését a B épületben a Népkonyhán kihelyezett mikrohullámú sütő segítségével oldhatják meg a klienseink, illetve napi egyszeri alkalommal meleg étel elfogyasztására van lehetőség. Ezen kívül biztosítunk klienseink részére lehetőséget, hogy romlandó élelmiszereiket hűtőszekrényben tárolhassák.

- Egyéni esetkezelés
Egyénre szabott problémamegoldás, tanácsadás, segítségnyújtás. Az intézményben foglalkoztatott terápiás segítő feladata, hogy a kliensek részére problémáiknak megfelelő segítséget nyújtson így pl. segítő beszélgetés, más intézményes ellátás felé való közvetítés, szociális ügyintézés, segítségnyújtás a természetes támogató kapcsolatok erősítésében stb.

- Szociális ügyintézés, segítségnyújtás a reintegrációs folyamatok elősegítésében (munkavégzés, át- és továbbképzési lehetőségek felkutatása)
A Szenvedélybetegek Nappali Intézmény részlegének szakdolgozóinak feladata az információnyújtás az intézményben igénybe vehető szolgáltatásokról, munkalehetőségekről, tanácsadás a munkavállalással kapcsolatban, segítségnyújtás a munkahelykeresésben, indokolt esetben munkahelyi kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. 

- Iratpótlás
Amennyiben klienseink hiányzó iratokkal érkeznek hozzánk (személyi igazolvány, adókártya, TAJ, lakcímbejelentő kártya stb.) a terápiás segítő segítséget kínál ezen íratok pótlásában, ugyanis ezen iratok hiányában a szolgáltatást nem veheti igénybe, a kérelem elutasíthatóvá válik. 

- Visszaesés megelőzése
A sorozatos kudarcok megélése, a kirekesztettség érzése, a marginalizálódás miatt klienseink gyakran fordulnak különböző pótszerek használatához. Különösen az alkohol és a gyógyszerek kontroll nélküli használata gyakori, és ezeknek a szereknek használatából adódott problémák megelőzése és kontrollálása megkívánja, hogy addiktológiai szakrendelőkkel, pszichiátriai ellátás szakembereivel, a rendőrség szakembereivel kapcsolatot keresünk, a meglévő kapcsolatainkat bővítsük. Az ehhez szükséges kapcsolatok, illetve adatbázis bővítése folyamatos feladatot igényel.

- Mentális segítségnyújtás
Terápiás foglalkozások, amelyek egyéni illetve csoportterápia/önismereti csoport működése mellett valósul meg. 

- Egyéni terápia
Főleg azokkal a klienseket vonjuk be, akik még képtelenek csoport előtt beszélni problémájukról, ugyanakkor biztosak abban, hogy függőségükből adódó problémáikból szeretnének segítséggel kilépni. Az egyéni terápia, én- erősítő, pozitív énkép kialakító, személyiség átstrukturáló beavatkozás, amely az állapottól függően lehet rövid hosszú terápia, ahol sor kerülhet a szenvedélybetegség kialakulásának és az egyéni életút összefüggéseinek feltárására és az egyéni motiváció felmérésére is. 

- Csoportterápia/önismereti csoport
Itt a klienseink emberi és környezeti kapcsolataira, valamint a betegségükhöz való viszonyára fókuszálunk. Csoporttámogatást kapnak, amely mint tudjuk nagy erő.

- Konfliktus megelőzési és kezelési tanácsadás
Egyéni és társas kapcsolatokból adódó konfliktusokat próbáljuk ezen a terápián kezelni, fókuszálva a kiváltó okokra, ami odavezethet, hogy mind az egyéni, mind a társas kapcsolatok megromolnak. 

- Életmód, életvezetési tanácsadás
A klienseket olyan módon próbáljuk segíteni, hogy a szenvedélybetegségükből adódó élethelyzetüket, hogyan tudják minőségi javulás felé elindítani. A tanácsadás során természetes, baráti kapcsolatokat a klienssel közösen felkutatjuk, akik segíteni tudnak abban, hogy függősséget csökkenteni illetve az absztinenciát megtartani tudja. Megpróbálunk a klienssel egy olyan életút sémát felvázolni, ami abban segíti, hogy felismerje a betegségéhez vezető okokat, problémákat, illetve melyek azok amelyek változtatást igényelnek.

- Munka és álláskeresési tanácsadás
Nagy problémát jelent klienseink részére, hogy szenvedélybetegségükből adódóan nagyon sok esetben elsődlegesen a munkájukat veszítik el. A munkahely elvesztésével, azonban sokszor a betegségük állapota romlik. Egy olyan folyamat indul el, amelynek az eredménye klienseink tekintetében egy anyagi, fizikális és mentális leépülés. Megoldást abban próbálunk találni, hogy ebből a vegetatív állapotból milyen módon tud kitörni. Ennek egyik formája lehet, hogy segítünk aktív munkavállalóvá válni, ez sajnos klienseink tekintetében sajnos nagyon gyakran nagy erőfeszítést igényel részünkről is, mert nem igazán lehet bevonni őket. Jó megoldásoknak bizonyulnak azonban az a felnőttképzésbe való bekapcsolódás, ahol a kliensek egy új szakmát tanulhatnak. 

-Szabadidős programok
A mindennapi munkánk során azt tapasztaljuk, hogy a szenvedélybetegek életmódváltásának egyik legnehezebb fázisa a szabadidő megszervezése. Napról-napra, érdemi tevékenységek nem végeznek, a szabadidő strukturálása nélkül töltik el szabadidejüket. Ebből kifolyólag alulmotiváltak a változásra. Ezért különféle szabadidős programok szervezésével tartalmas időtöltést biztosítunk számukra, amelyek segítik az interperszonális kapcsolatok egészséges kialakulását és önmaguk pozitívabb önértékelését. Ezekkel a programokkal tovább erősödik a kliensek és a szakdolgozók közötti együttműködés.  

Az intézmény kapacitása
A Szenvedélybetegek szolgáltatása 400 m2 alapterületű részlegben történik. A komplexum teljesen akadálymentesített, lehetőséget nyújtva lakóinknak, hogy a komplexum valamennyi szolgáltatását igénybe vegyék. Az épület háta mögött elhelyezkedő udvarrész lehetőséget ad a pihenésre, különböző szabadidős programok szervezésére, lebonyolítására. A részleg 50 fő befogadására alkalmas. 

Partnereink
Magyar Élelmiszerbank Egyesület