Oltalom Szeretetszolgálat
KapcsolatBemutatkozás
Legfrissebb hírek
Tanoda Olimpián vett részt a Felfedező Tanoda
Tovább..
Szolgáltatási hely módosítása
Tovább..
Nappali Melegedő

Részlegvezető: Papp András | 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 104. | +3642-727-595 | +3620-824-4051 | oltalom.nappali@gmail.com150 férőhelyes részlegünk a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget, az év minden napján 8 és 16 óra között. 

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátást nagykorú magyar állampolgárok vehetik igénybe, akik rendelkeznek érvényes tüdőszűrő lelettel, és a Nappali Melegedő Házirendjét betartják.
Az ellátások, szolgáltatások igénybevétele önkéntes, arra senki nem kényszeríthető, az ellátást igénylők az intézmény bármely meghirdetett szolgáltatását díj- és ellenértékmentesen, megkülönböztetés nélkül igénybe vehetik, az igénylés esetén az igénybevételt a szakdolgozóknak kötelességük elősegíteni.
 

A Nappali Melegedőt igénybe vevők köre
 · Effektív hajléktalanok, akik az utcán vagy más, nem lakás céljára szolgáló helyen kénytelenek élni
 · Effektív hajléktalanok, akik az éjjeli menedékhelyet veszik igénybe, és napközbeni ellátásuk, tartózkodásuk nem megoldott.
 · Hajléktalanság veszélyében élők, akik más alap-vagy szakellátást nyújtó intézménytől nem kaphatnak problémájukra megfelelő támogatást, ellátást.

Klienseink zöme halmozottan hátrányos helyzetű, hiszen éjszakáit éjjeli menedékhelyen tölti, nincs megoldva a lakhatása, nincs munkája, hiányzik a természetes támogató rendszere. Ha a Maslow – féle szükséglet hierarchiát nézzük, klienseink zöme a fiziológiai szükségletét sem tudja kielégíteni. Ha ezek a szükségleteik nincsenek kielégítve, akkor minden egyéb szükséglet megszűnhet, vagy háttérbe szorulhat. Ha valaki például éhezik, számára egy cél létezik: az élelemszerzés. Ebben az esetben megszűnnek számára az egyéb motiváló tényezők: nem törődik a biztonságosabb gépkocsi vásárlással, elhanyagolja emberi kapcsolatait, de még az azonos szintű szükségletek is jelentőségüket vesztik. 

 Szolgáltatásaink:

- Közösségi együttlétre, pihenésre alkalmas helyiség biztosítása
A Nappali Melegedő szakdolgozói lehetőséget  biztosítanak arra, hogy a szolgáltatást igénybevevők az intézmény közösségi helyiségét közösségi együttlétre és pihenésre használhassák.

- Étel melegítésének és helyben történő fogyasztásának biztosítása
Az étel melegítését és annak elfogyasztásának lehetőségét a Melegedő közös helyiségében biztosítjuk.

 - Tisztálkodási lehetőség, személyes ruházat tisztításának lehetősége
Az intézmény szakdolgozóinak feladata, hogy az azt igénylőknek biztosítsák a tisztálkodáshoz és személyi higiénéhez szükséges helyiséget (mosdó, zuhanyzó, WC), a szükséges eszközöket (tisztálkodási szerek).
Személyes ruházat tisztítására alkalmas eszközöket (mosógép, centrifuga, ruhaszárító) valamint tisztítószereket a melegedő személyzete biztosítja igény szerint.

- Kliensek érdekvédelme
Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénylők emberi, állampolgári jogai, valamint a Nappali Melegedő és más szociális és egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáféréssel és igénybevétellel kapcsolatos jogai sérülnek az intézmény szakdolgozói kötelesek intézkedést kezdeményezni.

- Ruha adomány biztosítása igény szerint
Amennyiben más módon nem megoldható, a hiányos, vagy szennyezett ruházatú igénylőnek személyes ruházat pótlását biztosítjuk.

- Személyes holmik megőrzésének biztosítása
Részlegünk biztonságosan zárható szekrényeket bocsát klienseink rendelkezésére.

- Segítségnyújtás az önálló lakhatás lehetőségeinek megszervezésében
A Nappali Melegedő szakdolgozóinak feladata segítség nyújtása a szálláskeresésben (albérlet, átmeneti elhelyezést nyújtó-, bentlakásos szociális intézmények, stb.), tanácsadás a szálláskereséssel kapcsolatban, indokolt esetben a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása telefonon.

- Szociális ügyintézés
Segítségnyújtás a munkavégzés lehetőségeinek megszervezésében

- Iratpótlás
Klienseink gyakran érkeznek hozzánk hiányzó iratokkal (személyi igazolvány, adókártya, TAJ- kártya, stb.). Feladatunk ezek pótlása a lehető legrövidebb határidőn belül, lehetőség szerint illetékmentesen.

- Egyéni esetkezelés
Egyénre szabott problémamegoldás, tanácsadás, segítségnyújtás.

Partnereink
Magyar Élelmiszerbank Egyesület