Oltalom Szeretetszolgálat
KapcsolatBemutatkozás
Legfrissebb hírek
Tanoda Olimpián vett részt a Felfedező Tanoda
Tovább..
Szolgáltatási hely módosítása
Tovább..
Családok Átmeneti Otthona

Részlegvezető: Hajdú Csilla | +3620-824-4045 | oltalomcsao@gmail.com

Az Oltalom Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona bentlakásos intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretében végzi a bántalmazás vagy rossz lakhatási körülmények miatt átmenetileg otthontalanná vált szülők és gyermekeik gondozását. Szoros intézményi kapcsolatban dolgozunk együtt a Gyermekjóléti szolgálatokkal, segítő szervezetekkel, adományozókkal, terepgyakorlati helyszínt biztosítunk több szociális szakembert képző intézmény hallgatói számára.
A Családok Átmeneti Otthona lakóegységei külön életteret biztosítanak a családok számára. A közösségi életre a klubterem illetve játszóház nyújt lehetőséget, ahol a szülők és gyermekeik közös játékkal, egyéb programokkal, a barátságos udvaron pedig szabadtéri játékokkal és szabadidős programokkal tölthetik idejüket

A részleg kapacitása
A részleg összesen 40 fő befogadására alkalmas.

A Családok Átmeneti Otthonának célja
Az átmenetileg otthontalanná vált szülők és gyermekeik számára, az életvitelszerű tartózkodási hely biztosításán túl segítségnyújtás mind a szülők, mind a gyermekeik számára az átélt trauma feldolgozásában, motivációs hátteret nyújtani a család megváltozott körülményeihez igazodott újrakezdéshez.

Szolgáltatásaink igénybevételének feltételei
A Családok Átmeneti Otthonában Észak-Alföldi régióban állandó lakcímmel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló vagy várandós, magyar állampolgárságú szülő és gyermekei helyezhetők el a 1997.évi XXXI. gyvt.-ben meghatározott időtartamra. Az intézményi szolgáltatást személyesen, gyermekjóléti vagy más egyéb jelzőrendszeri szakemberen keresztül kérhetik ellátottjaink.

Szolgáltatásaink
         hivatalos ügyek intézése, iratpótlás
-          pszichológiai-, jogi-, lelki segítségnyújtás
-          életvezetési tanácsadás, egyéni esetkezelés
-          gyermeknevelési tanácsadás
-          munkavégzés-, képzés lehetőségének felkutatása
-          egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése
-          a szülő igazolt távolléte esetén gyermekfelügyelet
-          szükség esetén élelmiszerrel, tisztálkodási-és tisztítószerrel való ellátás
-          beérkező adomány esetén ruházattal történő ellátás
-          szabadidő hasznos eltöltését célzó programok szervezése
-          korrepetálás
-          kapcsolattartás

Az intézmény lehetőséget biztosít
-          mosásra, főzésre, tisztálkodásra
-          gyermek életkorának megfelelő napirend kialakítására
-          munkahelykeresésre
-          értékmegőrzésre
-          közösségi együttlétre
-          szabadidő hasznos eltöltésére
-          a pihenésre
-          látogatók fogadására

Az intézmény által szervezett csoportfoglalkozások:
-          pénzbeosztási csoportfoglalkozás
-          gyermeknevelési csoportfoglalkozás
-          munkaerő-piaci-tréning
-          gyermekhittan
-          dráma csoport

Szabadidős szolgáltatásaink
-          Kreatív foglalkozások
-          Játszóházi foglalkozás
-          Filmklub
-          Sportfoglalkozás
-          Ünnepek méltó megünneplése
-          Családi nap
-          Kulturális kirándulások szervezése
-          Gyermekek nyári táboroztatása 

Partnereink
Magyar Élelmiszerbank Egyesület