Oltalom Szeretetszolgálat
KapcsolatBemutatkozás
Legfrissebb hírek
"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe."
Tovább..
Tanoda Olimpián vett részt a Felfedező Tanoda
Tovább..
Népkonyha

Részlegvezető: Soltészné Szegedi Edina | 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 104. | +3642-727-595 | +3620-824-4044 | oltalom.nappali@gmail.com

A Népkonyha a Nappali Szolgáltató Központunk "B" épületének földszintjén található. Részlegünk rendelkezik kézmosó helyiséggel, nemenként elkülönített illemhellyel, tálalóval, evőeszközökkel és étkészlettel, ételmelegítési és élelmiszer-tárolási lehetőséggel, ételfogyasztási helyiséggel, amelyek igénybevételét biztosítjuk klienseinknek. A népkonyha és a nappali melegedő egy szinten található, a helyiségek viszont úgy vannak kialakítva, hogy rotációval lehetőséget ad minél több személy zavartalan étkeztetésének biztosítására. Egyszerre 40 fő étkeztetésére van lehetőség, de a rotációval napi 200 főt is zavartalanul ki tudunk szolgálni.

Az élelmiszer-tárolási és ételmelegítési lehetőség biztosítva van minden ide érkező személy számára – hűtőszekrény, csomagmegőrző, mikrohullámú sütő, gáztűzhely -, a nappali melegedő nyitvatartási idejében, azaz 8 órától – 16 óráig.
Népkonyhai szolgáltatásaink igénybevételére a hozzánk forduló személyek már 9 órától feliratkozhatnak. Ezzel egy napra létesítenek jogviszonyt intézményünkkel.

Az ebéd kiszolgálást 11 órától kezdjük meg, az előírt kalóriaértékeknek megfelelő étellel, amelyet szeretetszolgálatunk évente kötött szerződése alapján külső vállalkozó szállít. Az étel tálalását és fogyasztását 11 órától – 14 óráig biztosítjuk a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak megfelelően.

Azoknak a személyeknek, akik bizonyíthatóan munkába járnak, és ezért későn érkeznek munkahelyükről intézményünkbe, - igény bejelentésük után- 15 óráig tároljuk az ételt.

Jogszabályi háttér

A szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási forma az étkeztetés (1993. évi III. Tv. (SzTv) 56.§, 57.§ (1) c), igénybevételének lehetőségét valamennyi településen biztosítani kell. (SzTv 59.§) Kialakított kapcsolatrendszerünknek köszönhetően rendszeresen nyújtunk pluszszolgáltatást élelmiszer adományok klienseink közötti kiosztásával.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.  

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 23 §. (1) bekezdése alapján, a népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. 

Partnereink
Magyar Élelmiszerbank Egyesület