Oltalom Szeretetszolgálat
KapcsolatBemutatkozás
Legfrissebb hírek
Tanoda Olimpián vett részt a Felfedező Tanoda
Tovább..
Szolgáltatási hely módosítása
Tovább..
Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük oldalunkon!

Az intézményről

Az Oltalom Szeretetszolgálat a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásával, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés keretében végez szociális munkát a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében, diakóniai intézményként, az egyházi törvényeknek megfelelően.

Az intézmény feladata a halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyekre és családokra kiterjedő szeretetszolgálat, különös tekintettel a hajléktalanság megelőzésére, kezelésére és a segítséget kérők utógondozására.

A fenti feladat teljesítése érdekében az Oltalom Szeretetszolgálat 2010-ig infrastrukturális fejlesztésekre koncentrált, hogy mind az egyházi, mind az országos, mind pedig az uniós elvárásoknak és törekvéseknek megfelelve emberséges környezetet biztosítson ellátottjai számára.

Az Oltalom Szeretetszolgálat története

Az intézményt a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség alapította 2000. január 1-jén, miután Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyíregyháza, Bokréta utca 22. szám alatti telephelyen működő Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhelye, egy belvárosi telephelyen működő „Anyaóvó” Családok Átmeneti Otthona, valamint az Árpád utca 41/B. szám alatti telephelyen működő Nappali Melegedő és Népkonyha fenntartói jogát a nyíregyházi egyházközségre átruházta.

2004. február 25-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés értelmében az intézmény fenntartói jogát átvette a Magyarországi Evangélikus Egyház.

2008-ban a Nyíregyháza, Rákóczi utca 104. szám alatti ingatlanon Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Oltalom Szeretetszolgálat társasház tulajdont alapított. Ez lehetővé tette, hogy az intézmény a HEFOP-4.2.1.-P.2004-10-0106/4.0 azonosítószámú, Európai Uniós forrásból finanszírozott infrastrukturális fejlesztés megvalósításával a Nappali Melegedő és a Népkonyha szolgáltatásait ezen a telephelyen végezze, valamint létrehozzon két új szolgáltatást: a Szenvedélybetegek Nappali Ellátását és a Hajléktalanok Otthonát, szintén a Rákóczi utcai telephelyen.

Az Oltalom Szeretetszolgálat fejlesztési koncepciója

2011-től az intézmény új fő célt tűzött ki maga elé. Összhangban a világi elvárásokkal és társadalmi környezettel, ebben az évtizedben az Oltalom Szeretetszolgálat a segítséget kérők társadalmi integrációjának és reintegrációjának segítésére és megvalósítására koncentrál. Erre lehetőséget teremt a szakmai munkához szükséges, korábban kiépített infrastrukturális háttér.

Mindettől függetlenül az infrastrukturális fejlesztéseket, a telephelyek bővítését továbbra is folytatja az intézmény, egyrészt a növekvő kihasználtság miatt, másrészt az intézmény gazdálkodásának racionalizálása érdekében, amely nélkül a romló társadalmi és gazdasági feltételek mellett az intézmény működése ellehetetlenülne.

Ezeket az intézkedéseket az Oltalom Szeretetszolgálat többnyire pályázati úton, vagy az intézmény szervezeti átrendezésével valósítja meg. Ezen feladatokat az intézmény Nyíregyháza, Kassa köz 3. szám alatt működő szakmai és pénzügyi központja koordinálja. Az ellátottak társadalmi integrációját segítő intézkedéseket szintén az intézmény adminisztratív központja koordinálja, a tulajdonképpeni munka azonban a szakmai feladatokat ellátó telephelyeken, részlegekben valósul meg.

Partnereink
Magyar Élelmiszerbank Egyesület