Oltalom Szeretetszolgálat
KapcsolatBemutatkozás
Legfrissebb hírek
"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe."
Tovább..
Tanoda Olimpián vett részt a Felfedező Tanoda
Tovább..
Hajléktalanok Otthona

Részlegvezető: Baksa-Tarapcsák Barbara | 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 104. | +3642-727-595 | +3620-775-3920 | oltalom.otthon@gmail.com

Az Otthon szolgáltatásai 700 m2 alapterületű részlegben, két szinten történnek. A komplexum akadálymentesített, lehetőséget nyújtva lakóinknak, hogy valamennyi szolgáltatását igénybe vegyék. Az épület háta mögött elhelyezkedő udvarrész lehetőséget ad a pihenésre, különböző szabadidős programok szervezésére, lebonyolítására.

A kétszintes részlegünk emeleti része a gyengélkedőké, hiszen ezen a szinten található a jól felszerelt orvosi szoba, az ápoló-gondozók szobája, valamint a társalgó és a teakonyha. Valamennyi szobánk nővérhívóval van felszerelve, amely elősegíti a gyors beavatkozást. 

Részlegünk kapacitása
Az Otthon 50 lakó fogadására alkalmas. A lakóink 4 négyágyas és 17 kétágyas szobában tölthetik mindennapjaikat.

A Hajléktalanok Otthonát igénybe vevők köre
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 71 B. §.- ban leírtak alapján „a Hajléktalanok Otthonában olyan hajléktalan személyek gondozását biztosítja, akiknek az ellátása átmeneti szálláshelyen nem biztosított, és kora, egészségügyi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel.” 

A fent leírtaknak megfelelően a hajléktalanok otthona az alábbi feladatokat látja el:
- Egészségügyi ellátás
Ennek keretében biztosítjuk a rendszeres orvosi felügyeletet – heti 6 órában az intézmény saját orvosa rendel, biztosítjuk a betegellátáshoz, ápoláshoz szükséges eszközöket, gyógyszereket, testközeli és test távoli gyógyászati segédeszközök beszerzését.

- Fizikai ellátás
Ennek keretében biztosítjuk az étkeztetést életkori sajátosságok, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek figyelembe vételével. Napi háromszori étkezést nyújtunk, melyből minimum egy alkalommal meleg ételt kell biztosítani.
Fizikai ellátás keretében biztosítani kell az ellátást igénybevevő személyi és környezeti higiénéjét. Ruházat tisztításáról, javításáról az intézmény gondoskodik.

- Mentálhigiénés ellátás
A mentálhigiénés ellátás elsődleges feladata az intézménybe való beilleszkedés elősegítése, konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése, az ellátást igénybe vevő testi- lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése, valamint a meglévő képességeinek szinten tartása, esetleges fejlesztése.
A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk a személyre szabott, egyéni bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátott meglévő családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, hitélet gyakorlásának feltételeit. Elsődleges célunk, hogy a lakóink érdeklődési körének legjobban megfelelő programokat szervezzünk, ezzel is serkentve aktivitásukat, változatosabbá, színesebbé téve hétköznapjaikat.

- Szabadidős, kulturális programok
Az Otthon lakói számára igyekszünk emlékezetessé tenni a különböző ünnepi alkalmakat, ezért műsoros ünnepségeket rendezünk számukra, melyen az integrált intézményünk más ellátottjai is szerepelnek pl.: az anyaóvós gyerekek, a szenvedélybetegek által létrehozott együttese. 
Tekintettel arra, hogy a Hajléktalanok Otthona egy Nappali Ellátó Komplexum integrált része, az itt lakók számára lehetőség nyílik a komplexum más részlegein nyújtott foglakozások, előadások látogatására is.

- Szociális foglalkoztatás
A foglalkoztatás keretében 1 fő bentlakó végezhet munkát/épületen belüli takarítás, udvar- és kertrendezés, szennyes edények összeszedése /. Az elvégzett munkáért a lakó munkajutalomban részesül.

Természetesen, mint egyházi intézmény nagy hangsúlyt fektetünk ellátottjaink lelki gondozására is. Éppen ezért a komplexumban található kápolnában heti egy alkalommal áhítatot, havonta egy – két alkalommal pedig istentiszteletet tartunk lakóink számára.

Partnereink
Magyar Élelmiszerbank Egyesület